Yhteistoiminta

Henkilöstöä tulevalle maakunnalle luovuttavilla organisaatioilla on vastuu yhteistoiminnasta ja sen toteuttamisesta. Organisaatioiden tulee huolehtia esivalmisteluvaiheesta lähtien jatkuvasta viestinnästä henkilöstölle sekä käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) ja yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (1233/2013) mukainen yhteistoimintamenettely.

Jokaisella organisaatiolla on vastuu siitä, että uudistusta käsitellään säännöllisesti yhteistoiminnassa. Tämä tarkoittaa uudistuksen käsittelyä organisaatioiden omissa yhteistoimintaelimissä sekä suoraan henkilöstön kanssa.

Yhteistoiminnassa on käsiteltävä henkilöstön tai heitä edustavien pääluottamusmiesten kanssa yhteistoimintalakien mukaiset asiat. Huomioitavaa on, että henkilöstöä koskevat asiat on käsiteltävä yhteistoiminnassa aina ennen päätöksentekoa. Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi henkilöstön tietojen esiselvitys, henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset toiminnassa, työn organisoinnissa, palvelutoiminnassa tai palvelurakenteessa.

Vastuu yhteistoiminnasta säilyy luovuttavilla organisaatioilla aina henkilöstösiirtojen toteutukseen asti, vaikka uudistukselle luodaan ennakoiva yhteistoimintaelin.