Yhdistysfoorumin aika on nyt

04.12.2018

Päijät-Hämeeseen käynnistetään Yhdistysfoorumia, joka toimii yhdistysten yhteistyöverkostona ja kanavana monitoimijaiselle yhdessä tekemiselle. Monissa maakunnissa on jo toiminnassa Järjestöneuvottelukunta, Järjestöfoorumi tai Järjestöareena tms. Kunnat ja tuleva maakunta hyötyvät merkittävästi aktiivisesta yhdistyskentästä ja toimivasta yhdistysyhteistyöstä.

Yhdistysten yhteiselle keskustelulle ja yhdessä sovituille linjauksille on nyt tarvetta. Yhdessä tekeminen, kehittäminen ja asioihin kantaa ottaminen ovat ajankohtaisia juuri nyt. Maakunta- ja sote -valmistelussa on monia asioita, joissa on syytä miettiä yhdessä yhdistysten näkökulmaa eri asioihin ja uusia mahdollisuuksia suunnitella ja tehdä asioita yhdessä.

Päijät-Hämeessä on Patentti ja rekisterihallituksen tilastojen mukaan yli 3000 rekisteröityä yhdistystä. Yhdistyksillä on monia yhteisiä periaatteita, tarpeita ja toiveita, joiden viestittäminen yhteistyötahoille on helpompaa yhteisenä rintamana, kuin jokainen yhdistys yksinään. Yhdistyskentän moninaisuudesta, kohderyhmistä ja sisällöstä riippuen eri yhdistysten tarpeet painottuvat myös eri asioihin keskenään. Kaikille aktiivisille yhdistyksille on kuitenkin paikkansa ja tarpeensa myös asukkaiden arjen tukena, hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Päijät-Hämeen Yhdistysfoorumiin on löytynyt kattava edustajien joukko yhdistysosaajia, jotka toimivat Päijät-Hämeen laajuisesti yhdistyskentän äänenä yhteisten asioiden käsittelyssä. Yhdistysfoorumin ensimmäisessä lämmittelykokouksessa kuultiin vs. maakuntajohtajan ja muutosjohtajan mietteitä yhdistysten yhteistyöstä ja roolista tulevassa maakunnassa, sote –koordinaattorin esitys sote -valmistelun tämänhetkisestä tilanteesta sekä projektitutkijan herättelyä yhdessä tekemiseen. Yhteisessä keskustelussa linjattiin tulevan foorumin toimintaa ja tarpeita sekä toiveita.

Yhdistysfoorumi on tullut jäädäkseen, sen käynnistäminen ei ole riippuvainen maakunta ja sote -valmistelun etenemisestä. Yhdistysten yhteiselle kokoonpanolle on tulevaisuudessa tarvetta yhteistyön rakentamisessa kumppanuudeksi eri toimijoiden kesken. Yhdistykset otetaan yhä useammin varteenotettavina kumppaneina mukaan monitoimijaiseen yhteistyöhön.

Nyt on pidettävä huoli, että yhdistysyhteistyölle on tarjolla riittävät edellytykset ja puitteet. Kuntien ja maakunnan kanssa tehtävälle yhteistyölle on listattu tärkeitä elementtejä, joiden toteutuminen edistää hyvää yhteistyötä. Kuntien ja maakunnan on syytä huolehtia, että yhdistyksille on nimetty yhteyshenkilö, tarjolla kokoontumistiloja, riittävästi näkyvyyttä ja avustuksia sekä mahdollisuus osallistua yhteiseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Lisätiedot
Helena Haaja
projektipäällikkö
Yhteinen Päijät-Häme –hanke
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry
helena.haaja@kumppanuusverkosto.fi

Ville Majala
Projektikoordinaattori
Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistus
ville.majala@paijat-hame.fi