Vaikuttaminen

Uutta Päijät-Hämettä tehdään sen asukkaita varten. Maakunnan asukkaan vaikuttamismahdollisuudet uudessa maakunnassa muodostavat monipuolisen kokonaisuuden. Päijäthämäläiset pääsevät mukaan niin päätösten kuin palveluiden valmisteluun, suunnitteluun ja kehittämiseen.

Maakuntavaalit – asukkaan vaikuttamismahdollisuuksien ydin

Äänestämällä maakuntavaaleissa voit helpoiten vaikuttaa siihen, minkälainen uusi Päijät-Häme tulee tulevaisuudessa olemaan. Ensimmäisten maakuntavaalien ajankohdasta päätetään, kun maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa.

Maakuntavaaleissa valitaan maakuntavaltuusto, joka ohjaa maakunnan järjestäjän toimintaa. Se päättää muista luottamushenkilöpaikoista eli valitsee maakuntahallituksen ja lautakunnat. Se myös valitsee muun muassa virassa toimivan maakuntajohtajan. Maakuntavaltuusto päättää, mitä palveluja maakunta järjestää ja missä niitä tuotetaan. Se ohjaa maakunnan omia ja muita palveluntuottajia erilaisilla ohjausasiakirjoilla ja sopimuksilla.

Vaikuttamistoimielimet tuovat näkökulmaa päätöksentekoon

Maakuntien on perustettava vaikuttamistoimielimet – nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Maakunnallisiin toimielimiin tulee tulla edustus jokaisesta kunnallisesta vastaavasta toimielimestä.

Vaikuttamistoimielimet ovat tärkeä osa maakunnassa tehtävien päätösten valmistelua. Niiden kautta välittyy myös ryhmien näkökulmat palvelujen tilanteesta eri puolelta maakuntaa. Maakunnallisten toimielinten valmistelu on käynnistynyt keväällä 2018 ja valmistelevat toimielimet aloittavat elokuussa 2018. Työssä ovat tiiviisti mukana myös kuntien vaikuttamistoimielimet.

Asukkaat mukaan palvelujen kehittämiseen

Maakunta- ja sote-uudistuksen yksi keskeinen tavoite on, että maakunnan asukkaille tarjotaan jatkossa entistä asukaslähtöisempiä palveluita. Maakunnan järjestäjä tulee edellyttämään palveluntuottajilta asiakkaiden mukaan ottamista palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kaikissa maakunnan järjestämissä palveluissa tulee olla kattavat mahdollisuudet antaa palautetta. Asukkaan kokemus palveluiden laadusta otetaan jatkossa huomioon palveluiden järjestämiseen liittyvien päätösten valmistelussa ja palveluntuottajia ohjaavissa asiakirjoissa nykyistä paremmin.