Työryhmät

Maakuntauudistuksen esivalmistelutyötä varten käynnistyi vuoden 2017 alussa neljä alatyöryhmää. Työryhmien tehtävänä oli mm. maakuntaan siirtyvien tehtävien ja ICT-järjestelmien nykytilan kartoitus.

Vuoden 2018 alusta työryhmät jaoteltiin uudelleen ja valmistelutyötä ohjattiin konkreetisempaan suuntaan huomioiden muutoksen keskeiset vaiheet ja suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisen edellyttämät resurssit. Tällä hetkellä Päijät-Hämeen valmistelutyötä tekee n. 20 säännöllisesti kokoontuvaa työryhmää. Alla on lueteltu työryhmät sekä niiden puheenjohtajat. Valmistelijoiden laatimat tehtävät ja tarkastuspisteet sekä aikataulutuksen näet uusimmalta Thinking Portfolio raportilta.

Ympäristöterveydenhuolto
Puheenjohtaja Silja Mäkelä
silja.makela@phhyky.fi, 044 440 6551

Maaseuturyhmä
Puheenjohtaja Kari Kivikko
kari.kivikko@ely-keskus.fi, 0295 025 060

Kasvupalvelut
Henkilöasiakasryhmä
Puheenjohtaja Eija Mannisenmäki
eija.mannisenmaki@te-toimisto.fi, 0295 041 840

Yritysasiakasryhmä
Puheenjohtaja Kari Sartamo
kari.sartamo@ely-keskus.fi, 0295 025 098

Kotoutumisasioidenryhmä

Demokratia ja osallisuus
Puheenjohtaja Ville Majala
ville.majala@paijat-hame.fi, 044 077 3160

Taloustyöryhmä
Toistaiseksi yhteydenotot
seppo.hulden@paijat-hame.fi, 044 371 9444

Alueiden kehittämisen palvelut
Edunvalvonta ja vaikuttaminen
Puheenjohtaja Juha Hertsi
juha.hertsi@paijat-hame.fi

Kansainvälisten asioiden koordinointi
Puheenjohtaja Marko Mälly
marko.mally@paijat-hame.fi

Koulutustarve-ennakoinnin valmistelu
Puheenjohtaja Jukka Mikkonen
jukka.mikkonen@paijat-hame.fi

Alueiden käytön palvelut
Puheenjohtaja Riitta Väänänen
riitta.vaananen@paijat-hame.fi, 040 531 7628

SOTE-TYÖRYHMÄT

HYTE-valmistelutyöryhmä
Puheenjohtaja Risto Kuronen
risto.kuronen@phhyky.fi, 044 440 6623

Integraatio ja asiakasohjaus
Puheenjohtaja Ismo Rautiainen
ismo.rautiainen@phhyky.fi, 044 729 7982

Palvelujen järjestäminen
Puheenjohtaja Kirsi Korttila
kirsi.korttila@paijat-hame.fi, 044 371 9453

Sote-järjestäjän organisaatio
Puheenjohtaja Ismo Rautiainen
ismo.rautiainen@phhyky.fi, 044 729 7982

Yritykset ja kolmas sektori
Puheenjohtaja Ismo Rautiainen
ismo.rautiainen@phhyky.fi, 044 729 7982

Tiedolla johtaminen ja palvelujen seuranta
Puheenjohtaja Ismo Rautiainen
ismo.rautiainen@phhyky.fi, 044 729 7982

Ensihoito
Puheenjohtaja, Timo Jama
timo.jama@phhyky.fi, 044 440 6639

Viestintä
Viestijöiden verkosto & Viestintätiimi
Puheenjohtaja Marika Mesimäki
marika.mesimaki@oakhill.fi, 041 454 1861