TIEDOTE: Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu hyödyntää Päijät-Hämettä jatkossakin

12.03.2019

TIEDOTE 12.3.2019

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu hyödyntää Päijät-Hämettä jatkossakin

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektitoimistolla Päijät-Hämeessä seurattiin realistisesti uudistuksen etenemistä alkuvuodesta lähtien ja sen kohtalo ehti olla epävarmaa jo pidemmän aikaa, joten viimeinen päätös ja ilmoitus toimeenpanon valmistelun lopettamisesta ei yllättänyt suuresti,  sanoo muutosjohtaja Seppo Huldén. ”Me olimme varautuneet kaikkiin vaihtoehtoihin ja keskityimme koko ajan valmistelussa niihin asioihin, joista on hyötyä maakunnalle vaikka uudistus ei toteutuisikaan.”

”Suuri kiitos kuuluu kaikille valmistelussa mukana olleille tekijöille, jotka ovat haastavasta ja alati muuttuvista aikatauluista huolimatta tehneet erinomaista työtä, josta on tulevaisuudessa hyötyä meille kaikille”, Seppo jatkaa.

Päijät-Hämeen liiton alaisuudessa toimiva maakunta- ja sote-uudistuksen projektitoimisto aloitti toimintansa maaliskuussa vuonna 2017. Laajemmassa mittakaavassa ja suuremmalla teholla valmistelutyötä aloitettiin tekemään tammikuussa 2018. Valmistelussa mukana olleita henkilöitä on enimmillään ollut kaiken kaikkiaan noin 70 henkilöä. Suurin osa tekijöistä on ollut osa-aikaisia ja lainassa muista organisaatioista, joten nyt projektin päätyttyä he palaavat takaisin omiin tehtäviinsä. Osa tekijöistä palasi omiin organisaatioihinsa jo vuoden alusta.

”Siinä mielessä olemme erittäin hyvässä asemassa, että kaikki tietotaito, jota projektiin osallistuvat ihmiset ovat kartuttaneet jää jatkossakin hyödyntämään maakuntaamme”, toteaa sote-hankejohtaja Ismo Rautiainen.

”Maakunta- ja sote-uudistuksen reformin valmistelu pitää pystyä hyödyntämään ja se halutaan hyödyntää myös seuraavalla hallituskaudella”, vakuuttaa maakuntajohtaja Laura Leppänen. ”Päijät-Hämeessä valmistelu ajetaan hallitusti alas toukokuun 2019 loppuun mennessä. Odotamme valtiovarainministeriön tarkempia ohjeistuksia alkavalla viikolla. Suurella osalla valmistelijoista työsopimukset on tehty maaliskuun loppuun ja pienempi tehonyrkki jatkaa ohjeistuksen mukaista raportointia ja hallittua alasajoa ”

Päijät-Hämeessä kaikki valmistelu on tukenut nykyistä toimintaa ja palvelujen järjestämisen kehittämistä. Päijät-Hämeessä VM:n rahaa valmisteluun on käytetty tällä hallituskaudella noin 1,9 M€ ja ICT-rahoitusta noin 2,6 M€.

Konkreettisia valmistelun hyötyjä:

  • Integraatiota tukevien ICT-ratkaisujen ja tiedolla johtamisen kehittäminen
  • Paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden palveluprosessien koordinoinnin paraneminen asiakasohjausta kehittämällä
  • Maakunnallisen Hyte-rakenteen käyttöönotto
  • Valinnanvapauden kehittäminen ja laajentaminen
  • Maakunnallisen palvelukokonaisuuden arviointi ja suunnittelu sekä kehittäminen
  • Tulevaan maakuntaan suunniteltujen eri toimijoiden toiminnan kriittisten rajapintojen tunnistaminen ja yhteistyön        paraneminen. (esim. sote-työllisyyspalvelut)
  • Järjestäjän ja tuottajan valmistelussa löydettiin yhdessä nykyisten organisaatioiden kanssa ratkaisuvaihtoehtoja palvelujen järjestämisen ja tuottamisen kehittämiseksi sekä toteutettiin laaja sote- ja kasvupalvelujen markkina-analyysi
  • KOTO-pilotti (uudenlainen yhteistyömalli kotouttamisasiakkaille)
  • Sujuvat palvelupolut -pilotti – jossa työttömiä työnhakijoita ohjataan työvoimapulasta kärsiville aloille.

”Maakunnista tehtyjen rahoituslaskelmien perusteella Päijät-Häme käyttää noin 41 M€ vähemmän rahaa sote-palveluihin, mitä maakunnan asukkaiden palvelutarve edellyttäisi. Uudistuksen toteutus olisi merkinnyt Päijät-Hämeelle merkittävää lisärahoitusta sote-palveluihin. Kuntayhtymämallin suurin haaste on ollut ja tulee olemaan kuntien kyky turvata palvelujen rahoitus ikääntyvässä maakunnassa. Tämän vuoksi uudistuksen kaataminen oli maakunnan sote-toimijoille suuri pettymys”, summaa hankejohtaja Ismo Rautiainen.

Kasvupalveluita valmistellut ELY-keskuksen johtaja Jarmo Paukku kertoo, että kasvupalveluiden osalta lakien raukeamisesta huolimatta kasvupalvelu-uudistuksen päämäärät ja tavoitteet ovat yhä olemassa. ”Tarvitsemme edelleen toimenpiteitä, jotka edistävät uutta yritystoimintaa ja yritysten kasvua sekä parantavat ihmisten työllistymistä. Nykylainsäädännön puitteissa suurin valtaosa kasvupalvelupiloteista voidaan käynnistää ja hakea toimintamalleja, jotka sujuvoittavat, tehostavat sekä monipuolistavat palveluita.

Lisätietoja:

Maakuntajohtaja Laura Leppänen, puh. 040 767 4364

Maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Seppo Huldén, 044 371 9444