SOTEUTTAMO 2.0 valmistaa muutokseen ja yhdistää osaajat – tervetuloa mukaan!

15.10.2018

Tilaisuuden tavoitteena on tuoda ajankohtaista tietoa sote-yhteistyöstä, sen haasteista ja mahdollisuuksista eri näkö-kulmista, luoda tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden välillä, innostaa avoimeen yhteistyöhön ja innovaatiotoimintaan sekä saada aikaan kehittämisideoita työpajoissa.

Toivomme mukaan toimijoita niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmanneltakin sektorilta. Rohkaisemme myös sote-alan ulkopuolisia toimijoita tuomaan uusia ajatuksia ja hyppäämään sote-alan palveluiden kehittämisen maailmaan.
Tule kohtaamaan vastaavien kysymysten kanssa painivia toimijoita. Yhdessä löydämme helpommin ratkaisuja.

AIKA: 12.11.2018 klo 15.00 – 19.00
PAIKKA: Puusepänverstas, Sibeliustalo, Lahti

Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista 5.11.2018 mennessä TÄSTÄ
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Sitran, Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Yrittäjien, Päijät-Hämeen liiton sekä HYVÄ-hankkeen kanssa.

OHJELMA
15.00 Tervetuloa
Hankejohtaja Ismo Rautiainen, Päijät-Hämeen liitto

Eeva Kiuru, Dipl. ins. (Tuotantotalous, prosessitekniikka), AmO
Eeva on yrittäjä ja Health Innovation Academyn perustaja, toimitusjohtaja ja pääkouluttaja. Hän toimii myös vastaavana tuottajana HIATV:ssä ja on terveysteknologian kaupallistamisen asiantuntijakouluttaja. Yrityksessään Eeva Kiuru haluaa valmentaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia innovaattoreiksi.

15.10 Soteuttamo – Verkostoista voimaa maakuntaan
Mikko Martikainen, työ- ja elinkeinoministeriö ja Elina Eerola, Sitra

15.25 ”10 + 10” Mitä uusi sote vaatii yhteistyöltä maakunnassa?
Strategiajohtaja Timo Louna, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

15.40 Avoin innovaatiotoiminta ja merkitykselliset sote-palvelut
Yrittäjä Eeva Kiuru, Health Innovation Academy

16.30 Kokemuksia yhteistyöstä
Vääksyn Lääkärikeskus, Tiina Wangell
gillie i.o & Stella Kotipalvelut Oy, Christian Lehtinen, gillie i.o
Päijät-Hämeen Muistiyhdistys, Virpi Veijanen
Start up –pitchaukset – Kaksi innostavaa esimerkkiä alueellisesta
verkostoyhteistyöstä

17.10 Kahvitauko Metsähallissa. Verkostoitumista ja pop up-ständeillä vastauksia sotesta,
valinnanvapauspilotista, maakuntavalmistelusta, kehittämisyhteistyön
mahdollisuuksista sekä rahoituksesta.

17.45 Tulevaisuustyöpajat – valitse itsellesi kiinnostavin
1. Palvelu-/tuotemuotoilu sote-asiakkaille – Käyttäjälähtöisyyden huomioon
ottaminen palvelujen ja tuotteiden suunnittelussa. Oma suunnitelmani?
2. Kumppanoitumismallit – Erilaiset toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja -toimintaan
perustuvat mallit. Ideoi oma verkostoitumissuunnitelmasi, uutta toimintaa ja tulosta!
3. Digitalisaatio osana liiketoimintaa – Digitalisaatio muuttaa työtä sekä
monipuolistaa palvelukanavia. Miten meidän tulee näkyä ja palvella asiakasta verkossa?
4. Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kilpailuetuna – Miten sinä voisit kuvata
toimintasi vaikuttavuutta? Tehdään yhdessä vaikuttavuuden tarina – malliksi kotiin vietäväksi.

MIKÄ SOTEUTTAMO 2.0?
Soteuttamo on alun perin Sitran ja kuntatoimijoiden kehittämä sosiaali- ja terveysalan uudistumisen ja verkostojen kehittymisen työkalupakki. Nyt tätä menestyksekästä konseptia hyödynnetään yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen yrittäjien ja Hyvin-vointialan liiton yhdessä toteutettavan maakuntakiertueen konseptina. Tavoitteena on luoda tiivis vuorovaikutus eri toimijoiden välille. Maakunnissa järjestettävien tilaisuuksien lisäksi Soteuttamo-konsepti tarjoaa tietoa tuottajien tueksi uutiskirjeen ja erilaisten selvitysten, oppaiden tai katsausten muodossa (www.soteuttamo.fi ).