Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokset on julkaistu

08.11.2018

Mietintöluonnokset koskevat lakiesityksiä maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (maakuntalaki ja järjestämislaki), lakiesitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (tuottajalaki) sekä lakiesitystä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (valinnanvapauslaki). Mietintöluonnokset on julkaistu eduskunnan verkkopalvelussa sosiaali- ja terveysvaliokunnan sivuilla.

Maakunta- ja sote-uudistuksen lakiesitykset etenevät perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa mietintöluonnoksista, sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa vielä uudistuksen käsittelyä. Mietinnöt valmistuvat sosiaali- ja terveysvaliokunnan toisen käsittelyn jälkeen.

Tutustu aineistoihin:

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tiedote 7.11.: Sote-mietintöluonnokset perustuslakivaliokuntaan

Mietintöluonnos sote- ja maakuntauudistuksesta (HE 15/2017 vp)

Mietintöluonnos valinnanvapauslaista (HE 16/2018 vp)

Mietintöluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamista koskevasta laista (HE 52/2017 vp)

Lähde:
Alueuudistus.fi