Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistus etenee vauhdilla

15.11.2018

Tiedote 14.11.2018

Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu etenee vauhdilla valmistelun aikataulumuutoksista huolimatta. Päijät-Häme on lähtökohtaisesti ollut valmistelussa hieman eri tilanteessa verrattuna moneen muuhun maakuntaan.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille. Päijät-Hämeessä on vapaaehtoisesti muodostettu maakuntatasoinen kuntayhtymä. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, jolle sosiaali- ja terveyshuollon järjestämisvastuu on siirtynyt lähes kaikista maakunnan kunnista. Sen piirissä on noin 88 prosenttia Päijät-Hämeen väestöstä sekä perustason että erikoissairaanhoidon palvelujen osalta. Sote-uudistus on Päijät-Hämeessä pitkälti hyvinvointiyhtymän uudelleenjärjestäytymisprosessi, jossa Heinola ja Sysmä integroidaan osaksi kokonaisuutta. Päijät-Hämeen maakunnallinen pelastuslaitos on toinen osoitus siitä, miten meillä on toteutettu valtakunnan kärkenä maakunnallinen palvelujen järjestäminen

Päijät-Hämeessä on sote-valmistelussa on edetty suunnitelmallisesti suunnitelluissa osa-projekteissa. Osa projekteista käynnistyy sitten kun lait on hyväksytty. Meillä on useita osa-alueita, joilla tehdään jatkuvasti konkreettista valmistelutyötä.  Tässä muutama esimerkki tehdyistä toimenpiteistä:

– Asiakasohjausta kehitetään aktiivisesti osana hyvinvointiyhtymän toimintaa.

– Valinnanvapauden osalta on käynnissä sote-keskusten palvelusetelikokeilu. Lisäksi ikääntyneiden asumispalveluissa ja vammaisten asumispalveluissa ollaan siirtymässä toimintamalliin, jossa palveluseteli otetaan laajamittaiseen käyttöön palvelujen järjestämistapana. Palvelusteli on valmisteltu siten, että se noudattelee tulevan lain asiakassetelin periaatteita. Lisäksi esim. kuntoutuksen palveluissa palvelusetelin käyttö on jo nyt poikkeuksellisen laaja-alaista.

– Järjestäjän valmistelu on käynnistetty siten, että järjestäjätoimintoja katsotaan maakunnallisena kokonaisuutena.

– Hyte-valmistelutyössä ollaan varsin pitkällä. Päijät-Hämeessä järjestetään hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä valmistelun seminaari joulukuussa, missä käydään läpi maakunnan hyvinvointiin liittyviä asioita laaja-alaisesti. Ohjelmassa pureudutaan mm. nuorten syrjäytymiseen, käynnissä oleviin kasvupalvelupilotteihin, maakunnan palvelulupauksen valmisteluun ja aitoon yhdessä tekemisen malliin.

– Maakunnan sote-palvelulupaus on valmisteilla.

-Osana valmistelua on käynnistetty tiedolla johtamisen kehittämishanke, jossa valmistellaan sekä järjestäjän että tuottajan tiedolla johtamista.

Muutosjohtaja Seppo Huldén vakuuttaa, että maakunta- ja sote-uudistus etenee täydellä vauhdilla: ”Maakuntavaalien valmistelu aloitetaan vaalipäivämäärän selvittyä ja organisaatiorakenne viedään päätettäväksi kun virallinen väliaikaishallinto on aloittanut. ICT-valmisteluun on palkattu lisää henkilökuntaa ja valmistelu etenee laajalla rintamalla. Kaikkien muidenkin sektoreiden valmistelussa ollaan pitkällä ja päätöksenteko voidaan aloittaa heti virallisen väliaikaishallinnon tultua valituksi.”

Lisätietoja:    Muutosjohtaja Seppo Huldén, puh. 044 371 9444

Sote-hankejohtaja Ismo Rautiainen, puh. 044 729 7982