Liikkeen luovutus

Henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella uuden työnantajan palvelukseen. Liikkeen luovutus tarkoittaa henkilöstön siirtymistä uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- ja virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan luovuttajaa eli kuntaa tai kuntayhtymää sitovaa työ- ja virkaehtosopimusta kyseisen sopimuksen sopimuskauden loppuun. Sen jälkeen noudatetaan uutta työnantajaa sitovaa työ- tai virkaehtosopimusta.

Henkilöstöön sovelletaan jatkossakin kunnallista viranhaltija- sekä työ- ja virkaehtosopimuslainsäädäntöä, jonka soveltamisalaa laajennetaan siten, että se koskee myös maakuntien henkilöstöä. KT Kuntatyönantajat toimii jatkossa myös maakuntien työnantajaedustajana. Työnantajajärjestön nimi muutetaan muotoon Kunta- ja maakuntatyönantajat KT.