Henkilöstöviestintä

Työnantajat ja työntekijäjärjestöt vastaavat henkilöstöviestinnästä. Henkilöstön on tärkeä saada tietoa valtakunnallisen valmistelun etenemisestä ja muutoksen toimeenpanosta alueilla. Henkilöstön osallistuminen alueelliseen valmisteluun on tärkeää. Henkilöstöä kiinnostaa erityisesti se, miten oma työsuhde muuttuu. Työpaikkojen luottamushenkilöiden merkitys henkilöstölle viestimisessä korostuu muutoksessa.

Päijät-Hämeen maakunta- ja sote –uudistuksen projektitoimisto päivittää sivuilleen henkilöstöä koskevat ajankohtaiset asiat.