Hallinto

MUUTOSJOHTAJA
Muutosjohtajan vastuulla on uuden maakunnan toiminnan käynnistämisen valmistelu ja valmisteluun liittyvän yhteistyön koordinointi. Muutosjohtaja Seppo Huldén johtaa projektitoimistoa.

PROJEKTITOIMISTO
Projektitoimisto toteuttaa maakunta- ja sote-uudistuksen maakunnallista valmistelua. Projektitoimiston henkilöstö työskentelee pääsääntöisesti Päijät-Hämeen liiton tiloissa valmistelutoimielimen ja projektiryhmien suunnittelu- ja valmistelutyön tukena. Projektitoimiston yhteystietoihin pääset tästä.

VATE
Päijät-Hämeessä on sovittu väliaikaisen valmistelutoimielin (VATE) kokoonpanosta. VATE-kokoontuu valmistelevana ohjausryhmänä siihen asti kunnes maakunta- ja sote-uudistuksen voimaanpanolait ovat tulleet voimaan. Ohjausryhmän tehtävänä on johtaa ja sovittaa yhteen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelua yhteistyössä poliittisen seurantaryhmän ja ykkösketjun kanssa. Lisäksi se tukee uudistusta valmistelevien työryhmien työskentelyä ja hakee maakunnalle yhteisiä ratkaisuja uudistuksen valmistelussa. Ryhmän puheenjohtaja toimii Jari Parkkonen ja varapuheenjohtajina Jarmo Paukku ja Eetu Salunen. Kokousmateriaaleja pääset tarkastelemaan tästä.

POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ
Maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokoonpano on maakuntahallitus täydennettynä vasemmistoliiton edustajalla sekä maakuntavaltuuston puheenjohtajistolla sekä Iitin kunnan edustajalla. Ohjausryhmän tehtävinä on ohjata maakuntatason uudistusta, seurata uudistuksen maakunnallisten tavoitteiden toteutumista sekä tarkastella uudistuksen toteuttamista vastaanottavan organisaation näkökulmasta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Mika Kari. Esittelijänä toimii Seppo Huldén. Ryhmän materiaaleihin pääset tästä.

YKKÖSKETJU
Kokoonpanoon kuuluu kuntien hallitusten ja valtuustojen 1-puheenjohtajat, kuntajohtajat, Päijät-Hämeen maakuntahallituksen ja-valtuuston 1–puheenjohtajat sekä ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallituksen ja–valtuuston 1 -puheenjohtaja

HENKILÖSTÖFOORUMI
Foorumi kokoaa yhteen muutoksessa mukana olevan henkilöstön edustajat. Foorumin kautta tiedotetaan henkilöstöä valmistelun etenemisestä sekä kerätään henkilöstön näkökulmia valmisteluun. Henkilöstöfoorumin muistioita pääset katsomaan tästä.

VIESTINTÄVERKOSTO
Verkostoon kuuluu siirtyvien organisaatioiden sekä kuntien viestijöitä. Verkoston tehtävänä on suunnitella ja ohjata maakunnallista muutosviestintää. Verkoston puheenjohtajana toimii projektitoimiston viestintäpäällikkö Marika Mesimäki.