Aikataulu

Pääministeri Juha Sipilä antoi 27. kesäkuuta eduskunnalle ilmoituksen maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulun muuttumisesta. Uuden aikataulun mukaan maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2021, jolloin myös palveluiden järjestäminen sekä muut tehtävät siirtyvät maakuntien vastuulle.

Päijät-Hämeen valmistelu voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Esivalmisteluvaihe jatkuu vuoden 2018 loppuun asti. Tällöin maakunnan toimintaa määrittelevien lakien olisi tarkoitus tulla voimaan.

Väliaikaishallinnon vaiheeseen siirrytään keskeisten lakien tultua voimaan. Väliaikaishallinnon tehtävänä on järjestää maakuntavaalit sekä valmistella  maakunnan kokonaisuutta muun muassa talouden näkökulmasta. Väliaikaishallinnon vaiheen aikana valmistelua ohjaa väliaikainen valmistelutoimielin (VATE).

Uuden aikataulun mukaan maakuntavaalit on tarkoitus järjestää toukokuussa 2019. Uusi maakuntavaltuusto aloittaa toimintansa elokuussa 2019.

Tutustu hallituksen linjaamaan aikatauluun tarkemmin: Uudistuksen valmistelu ja toteutus