Ketä muutos koskee?

Päijät-Hämeessä uudistus koskee noin 9000 henkilöä 

Maakunta- ja sote -uudistuksessa tulevien maakuntien palvelukseen siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kunnista ja kuntayhtymistä sosiaali- ja terveydenhuolto, palo- ja pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maatalouslomitus, maaseutuhallinto, kasvupalveluiden sekä maakuntien liittojen tehtävät. Tämä tarkoittaa Päijät-Hämeessä n. 8500 henkilön siirtymistä Päijät-Hämeen maakuntaan, maakuntien liikelaitoksiin tai maakunnan määräysvallassa olevan yhteisön palvelukseen.

Maakunta- ja sote-uudistuksen lait ovat tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävinä. Kesällä 2018 päivitetyn suunnitelman mukaan henkilöstön siirtymisen ajankohta on 1.1.2021. Eduskunta päättää maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä syyskaudella 2018. Maakunta- ja sote-uudistuksen päivitetty aikajana löytyy täältä.

Päijät-Hämeen maakunta- ja sote –uudistuksessa mukana ovat:

 • Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
 • Heinolan kaupungin Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Päijät-Hämeen pelastuslaitos
 • Lahden kaupungin Ympäristöterveys ja eläinten hyvinvointi
 • Päijät-Hämeen liitto
 • Hämeen TE-toimisto
 • Hämeen ELY-keskus
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Asikkalan kunnan Maaseutupalvelut
 • Orimattilan kaupungin Maaseutupalvelut
 • Sysmän kunnan Maatalousyrittäjien lomituspalvelut
 • Sysmän kunnan Sosiaalipalvelut

Siirtyvien määrä

Alla olevassa kuvassa on esitelty maakuntaan siirtyvän henkilöstön jakautumista eri palvelukokonaisuuksiin. Valmistelun tässä vaiheessa ei vielä tiedetä tarkemmin palvelutuotannon rakennetta, eli sitä mihin (esim. liikelaitos vai yhtiö) konkreettinen siirtyminen tapahtuu.

Puitteet tulevat valtakunnan tason valmistelusta

Tulevien palvelussuhteiden ehtoihin liittyviä asioita on valmisteltu sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstön asemaa käsittelevissä valtakunnallisissa ryhmissä. Niissä on ollut mukana työnantajien ja työntekijäjärjestöjen edustus. Henkilöstön asemaa koskeva lainsäädäntö on vielä tarkistettava valinnanvapauslain ja maakunnan rakenteen valmistumisen myötä. Se tehdään virkamiestyönä valtiovarainministeriössä ja työtä ohjataan maakuntauudistuksen projektiryhmässä.

Henkilöstön edustajat mukana myös alueellisessa valmistelussa

Sekä maakuntauudistuksen valmisteluryhmässä että sen alatyöryhmissä henkilöstön edustajat ovat olleet mukana. Maakuntavalmistelun jatkotyötä ajatellen henkilöstön edustajat on koottu verkostoksi, joka voi osaltaan toimia keskeisenä tiedonvälityksen foorumina.

Verkkosivuista keskeinen tietolähde

Maakuntauudistuksen viestinnän on tarkoitus antaa mukana olevien organisaatioiden henkilöstölle tietoa uudistuksen tavoitteista ja vaikutuksista, mahdollistaa osaltaan henkilöstön osallistumista valmisteluun ja tukea henkilöstön jaksamista avoimella tiedonkululla ja vuorovaikutuksella.

Tälle verkkosivustolle on tarkoitus koota kaikki maakuntavalmistelussa syntynyt keskeinen aineisto. Sivuston kautta voi myös lähettää kysymyksiä valmistelijoille vastattavaksi. Uutiskirjeissä kerrotaan kulloinkin ajankohtaisista asioista.